18 YAŞINDAN BÜYÜKSEN OLUR.
Doğum tarihini gir
GİRİŞ YAP
Gizlilik ve Çerez Politikası
Gizlilik ve Çerez Politikası

A. GİRİŞ

Koru Sokak, Korukent Sitesi A Blok 2. Bodrum Kat 24 A 34340 Levazım/Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı Kolej Prodüksiyon Danışmanlık İletişim ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("Şirket") olarak, veri sorumlusu olduğumuz https://www.istanbulbluenight.com ("İstanbul Blue Night") internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve sunduğu hizmetlerden yararlandığınızda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun işlediğimizi temin etmek ve Site içerisinde kullanıcıların bilgilerinin nasıl toplandığı, işlendiği ve korunduğunu ve çerez faaliyetlerini izah etmek amacıyla aydınlatma yükümlülüğü kapsamında oluşturulmuştur.

B. GİZLİLİK

1) İşlenen Kişisel Veriler

İstanbul Blue Night internet sitesini ziyaret etmek ve sunduğu hizmetlerden yararlanmak amacıyla aşağıda yer alan genel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
 1. Doğum tarihi dahil kimlik verileriniz,
 2. Konum bilginiz dahil lokasyon verileriniz,
 3. IP adres bilgileriniz, internet sitesi ziyaret, geçirilen süre ve hareket bilgileriniz dahil işlem güvenliği verileriniz.
Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirketimiz ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir ve bu bilgiler iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilir. Bu amaçla kullanılacak istatistiksel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel veri niteliğinde olmayıp, kullanıcıların kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgiler değildir.

2) İşleme Amaçları

Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenecektir:
 1. Kullanıcıların internet sitesini gezebilmesi ve sitenin özelliklerini kullanabilmesi;
 2. Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlayabilmek;
 3. İnternet sitesine erişilmesine izin verilen konumun dışında bulunan kişilerin erişimini engelleyebilmek;
 4. Hukuki yükümlülükler gereği yasal satın alma yaşından küçüklerin internet sitesine erişimini engelleyebilmek;
 5. Tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirilmek ve bu reklamların etkinliğini ölçebilmek.
Şirketimiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

3) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kanun’un 8. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Çerez Politikasının Gizlilik Bölümünün 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, hosting (barındırma) hizmeti alınan firmalara, tedarikçilere, iş ortaklarına, hukuken yetkili kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, doğrudan tarafınızca sağlanan bilgilerden, otomatik olmayan yollarla ve internet sitesi aracılığıyla otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:
 1. KVKK madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması
 2. Kanun madde 5/2(ç)’te belirtilen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması.
  1. Örneğin, talep edilmesi halinde kişisel verilerinizin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması.
  2. Örneğin, internet sitesine erişmemesi gereken kişilerin erişimlerini engellemek amacıyla doğum tarihi ve konum bilgilerinizin işlenmesi.
 3. Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması.
  1. Örneğin, internet sitesindeki hizmetlerden yararlanılması.
 4. Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen meşru menfaat için zorunlu olması.
  1. Örneğin, sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi.

5) Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar


Web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirketimize ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, sadece sitemizin kullanımına ilişkindir ve üçüncü taraf siteleri kapsamaz.

6) Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Koru Sokak, Korukent Sitesi A Blok 2. Bodrum Kat 24 A 34340 Levazım/Beşiktaş/İstanbul adresine veya info@college.com.tr adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.

C. ÇEREZLER

1) Amaç

İnternet sitemizin (https://www.istanbulbluenight.com) düzgün çalışmasını sağlamak ve ziyaretçilerimize ("Kullanıcı(lar)" veya "siz") en alakalı hizmetleri sunmak amacıyla cihazlarına birtakım çerezler yerleştirmekteyiz.

2) Çerez Nedir?

Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları ile beraber web işaretçileri, pikseller veya etiketler gibi diğer takipçiler de işbu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında çerez olarak kabul edilecektir.

3) Çerez Kullanım Amaçları

Çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktayız:
 1. İnternet sitesinin güvenli bir şekilde işleyebilmesini sağlamak;
 2. Kullanıcıların internet sitesinde gezinmelerine ve internet sitesinde sağlanan servis ve özelliklerden yararlanmalarına olanak sağlamak;
 3. Kullanıcıların site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesini sağlamak;
 4. Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak, servislerimizi kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirmek ve önceki kullanıcı tercihlerine dayanarak kullanıcılarımıza öneriler sunmak;
 5. İnternet sitemizin performansını artırmak ve internet sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek.

4) Çerezlerin Genel Özellikleri

Çerezler, sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak işlev göstermektedir. Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapatmanız ile birlikte çalışmayı durdurmaktadır. Kalıcı çerezler ise hard diskinizde uzun süre boyunca kalabilmektedir.

5) Kullanılan Çerezlerin Türleri

Sitemizde kullanılan çerezlerin türlerini aşağıda listelenmiştir.

i - Tercih ve İşlevsellik Çerezleri

Tercih çerezleri, kullanıcıların tercihlerine ilişkin bilgileri toplar ve dil veya kullanıcıların diğer yerel ayarlarını hatırlamamızı ve sitemizi kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirmemizi sağlar. Bu tür çerezler, tarafımızca veya sayfalarınıza hizmetlerini eklediğiniz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından koyulabilir. Kullanıcılar bu tür çerezleri devre dışı bıraktığı takdirde, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışamayabilir.
 
Çerezler Açıklama Süresi Çerezlerin Sahibi
CMSPreferredCulture Ziyaretçinin tercih ettiği içerik kültürünü depolar. 1 Yıl Üçüncü Taraf
CMSCsrfCookie Sistemin POST istekleri aracılığıyla gönderilen tüm form verilerini doğrulamak için kullandığı bir güvenlik belirtecidir. Siteler arası istek sahteciliğine karşı korumaya yardımcı olur. Oturum Boyunca Üçüncü Taraf
_gat_UA-149520234-1 Bu, Google Analytics tarafından ayarlanan kalıp türü bir çerezdir; burada ad üzerindeki model öğesi, ilişkili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir. Google tarafından yüksek trafik hacmine sahip web sitelerinde kaydedilen veri miktarını sınırlamak için kullanılan _gat çerezinin bir varyasyonu gibidir. 1 Dakika Üçüncü Taraf
 

ii. Analitik Çerezler

Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlamak amacıyla analitik çerezler kullanmaktayız. Bu çerezler, toplu bir şekilde bilgi toplayarak sitemizin nasıl kullanıldığına dair bize fikir vermekte ve sitemizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Örneğin, bu tip çerezler, site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini göstermekte ve site içinde yaşanılan zorlukların kaydedilmesine yardımcı olmaktadır.
 
Çerez Açıklama Süresi Çerezlerin Sahibi
_ga Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçi, oturum, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. 2 Yıl Üçüncü Taraf
_gid Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına dair bilgileri depolamak için kullanılır ve wb sitesinin nasıl gittiğine dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçilerin sayısı, nereden geldikleri ve anonim olarak ziyaret edilen sayfalar dahil toplanan veriler. 1 Gün Üçüncü Taraf
 

iii. Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam/pazarlama çerezleri reklam ve pazarlama amaçları ile kullanılmaktadır. Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcılarınızı ve cihazlarını tanımlayarak çalışırlar. Kullanıcıların ilgi alanlarının profillerini oluşturmak ve kullanıcılara diğer internet sitelerinde alakalı reklamlar göstermek amacıyla kullanılır. Bu tür çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde, tarafınıza hedefli reklamlar gösterilmez.
 
Çerez Açıklama Süresi Çerezlerin Sahibi
_fbp Bu çerez, Facebook tarafından, bu web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamıyla desteklenen dijital bir platformda olduklarında reklam vermek için ayarlanır. 2 Ay Üçüncü Taraf
fr Çerez, Facebook tarafından kullanıcılara alakalı reklamlar göstermek ve reklamları ölçmek ve geliştirmek için ayarlanır. Çerez ayrıca Facebook Pixeli veya Facebook sosyal eklentisi olan sitelerde kullanıcının web üzerindeki davranışını izler. 2 Ay Üçüncü Taraf
 

6) Çerezler Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Çerez tercihlerinizi, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın sunmuş olduğu imkanlara göre, çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarı alabilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Çerezlerle alakalı tercihler, sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz (tarayıcı ayarları) özelinde ayrı olarak silinmesi gerekmektedir.

Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz, devre dışı bırakacağınız ya da kaldıracağınıza ilişkin bilgiler, internet tarayıcısı sağlayıcısının sitesindeki Yardım ekranında yer almaktadır.
 1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
 2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek
 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 4. Safari:  https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
 5. Opera: https://help.opera.com/en/latest/
Bazı çerezleri devre dışı bırakmanız halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Eğer ziyaret ettiğiniz internet sitelerinden kalan çerezlerin hepsini temizlemek istiyorsanız, aşağıdaki linkleri kullanarak, izleme çerezlerinin silinmesini sağlayan bu iki programı indirebilirsiniz:
 1. http://www.spybot.info/en/download/index.html
 2. http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

7. İletişim

Şirketimiz, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Değiştirilen Politika hükümleri, kullanıcıların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca açık rızası alınması gerekmedikçe, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@college.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz veya aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Şirket Unvanı: KOLEJ PRODUKSİYON DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE TANITIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ
Adres: Koru Sokak, Korukent Sitesi A Blok 2. Bodrum Kat 24 A 34340 Levazım/Beşiktaş/İstanbul

E-posta: info@college.com.tr
Telefon: 212 347 40 07
Santral: 212 347 40 37
Faks: 212 347 40 37