18 YAŞINDAN BÜYÜKSEN OLUR.
Doğum tarihini gir
GİRİŞ YAP
Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik ve Çerez Politikası

A. GİRİŞ

Tarafımızca verilen servisler, Koru Sokak, Korukent Sitesi A Blok 2. Bodrum Kat 24 A 34340 Levazım/Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı KOLEJ PRODUKSİYON DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE TANITIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ye (“Firmamız”) aittir ve veri sorumlusu sıfatıyla Firmamız tarafından işletilir.
İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”), Site içerisinde kullanıcıların bilgilerinin nasıl toplandığı, işlendiği ve korunduğunu ve çerez faaliyetlerini izah etmek amacıyla oluşturulmuştur.


B. GİZLİLİK POLİTİKASI

1) Amaç ve Kapsam

Firmamız, sistemle ilgili sorunların tanımlanması, verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve 5561 sayılı Kanun’da belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanıcıların site üzerinden otomatik yöntemlerle IP adresini ve çerez bilgisini kaydetmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, istatiksel olarak kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir ve bu bilgiler iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilir. Bu amaçla kullanılacak istatistiksel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel veri niteliğinde olmayıp, kullanıcıların kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgiler değildir.

Kişisel verileriniz, KVKK madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması, KVKK madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK madde 5/2(ç)’te belirtilen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması, KVKK madde 5/2(f)’de belirtilen meşru menfaat için zorunlu olması hukuki sebeplerine uygun olarak işlenmektedir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

2) Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

Web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İşbu Gizlilik Politikası, sadece sitemizin kullanımına ilişkindir ve üçüncü taraf siteleri kapsamaz.

3) Paylaşım

Firmamız, aşağıda belirtilen sınırlı hallerde, işbu Gizlilik Politika hükümleri dışında, kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 3. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
4) E-Posta Güvenliği

Tarafımıza göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

5) Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Koru Sokak, Korukent Sitesi A Blok 2. Bodrum Kat 24 A 34340 Levazım/Beşiktaş/İstanbul adresine veya info@college.com.tr adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.


C. ÇEREZ POLİTİKASI

1) Giriş

İnternet sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak ve ziyaretçilerimize ve üyelerimize (“kullanıcı(lar)” veya “siz”) en alakalı hizmetleri sunmak amacıyla cihazlarına birtakım çerezler yerleştirmekteyiz.
İşbu Çerez Politikası, size çerezler ve çerezlerin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

2) Çerez Nedir?

Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları ile beraber web işaretçileri, pikseller veya etiketler gibi diğer takipçiler de işbu Çerez Politikası kapsamında çerez olarak kabul edilecektir.

3) Çerezlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?

Çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktayız:
 • İnternet sitesinin güvenli bir şekilde işleyebilmesini sağlamak;
 • Kullanıcıların internet sitesinde gezinmelerine ve internet sitesinde sağlanan servis ve özelliklerden yararlanmalarına olanak sağlamak;
 • Kullanıcıların site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesini sağlamak;
 • Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak, servislerimizi kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirmek ve önceki kullanıcı tercihlerine dayanarak kullanıcılarımıza öneriler sunmak;
 • İnternet sitemizin performansını artırmak ve internet sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek.
4) Çerezlerin Genel Özellikleri

Çerezler, sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak işlev göstermektedir. Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapatmanız ile birlikte çalışmayı durdurmaktadır. Kalıcı çerezler ise hard diskinizde uzun süre boyunca kalabilmektedir.

5) Kullandığımız Çerez Türleri

Sitemizde kullanılan çerezlerin türlerini aşağıda listelenmiştir. Bu çerezler aracılığıyla topladığımız verilerin kişisel veri niteliğinde olması halinde, işbu Çerez Politikası’nı tamamlar nitelikteki Gizlilik Politikası uygulanacaktır. Konuya ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak için Gizlilik Poliltikamız’ı yukarıdan inceleyebilirsiniz.

5.1Tercih, İşlevsellik ve Performans Çerezleri

Tercih çerezleri, kullanıcıların tercihlerine ilişkin bilgileri toplar ve dil veya kullanıcıların diğer yerel ayarlarını hatırlamamızı ve sitemizi kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirmemizi sağlar. Bu tür çerezler, tarafımızca veya sayfalarınıza hizmetlerini eklediğiniz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından koyulabilir. Kullanıcılar bu tür çerezleri devre dışı bıraktığı takdirde, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışamayabilir.
 
Çerezler Açıklama Süresi Çerezlerin Sahibi
CMSPreferredCulture Ziyaretçinin tercih ettiği içerik kültürünü depolar. 1 Yıl Üçüncü Taraf
CMSCsrfCookie Sistemin POST istekleri aracılığıyla gönderilen tüm form verilerini doğrulamak için kullandığı bir güvenlik belirtecidir. Siteler arası istek sahteciliğine karşı korumaya yardımcı olur. Oturum Boyunca Üçüncü Taraf
_gat_UA-149520234-1 Bu, Google Analytics tarafından ayarlanan kalıp türü bir çerezdir; burada ad üzerindeki model öğesi, ilişkili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir. Google tarafından yüksek trafik hacmine sahip web sitelerinde kaydedilen veri miktarını sınırlamak için kullanılan _gat çerezinin bir varyasyonu gibidir. 1 Dakika Üçüncü Taraf
 

5.2. Analitik Çerezler

Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlamak amacıyla analitik çerezler kullanmaktayız. Bu çerezler, toplu bir şekilde bilgi toplayarak sitemizin nasıl kullanıldığına dair bize fikir vermekte ve sitemizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Örneğin, bu tip çerezler, site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini göstermekte ve site içinde yaşanılan zorlukların kaydedilmesine yardımcı olmaktadır.
 
Çerezler Açıklama Süresi Çerezlerin Sahibi
_ga Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçi, oturum, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. 2 Yıl Üçüncü Taraf
_gid Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına dair bilgileri depolamak için kullanılır ve wb sitesinin nasıl gittiğine dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçilerin sayısı, nereden geldikleri ve anonim olarak ziyaret edilen sayfalar dahil toplanan veriler. 1 Gün Üçüncü Taraf
 

5.3. Reklam/Pazarlama Çerezleri

Bu çerezleri, reklam ve pazarlama amaçları ile kullanmaktayız. Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcılarını ve cihazlarını bir şekilde tanımlayarak çalışırlar. Kullanıcıların ilgi alanlarının profillerini oluşturmak ve kullanıcılara diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek amacıyla kullanabilmekteyiz. Kullanıcılar, bu çerezlere izin vermedikleri takdirde, kullanıcılar hedefli reklamlar gösterilemeyecektir.
 
Çerezler Açıklama Süresi Çerezlerin Sahibi
_fbp Bu çerez, Facebook tarafından, bu web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamıyla desteklenen dijital bir platformda olduklarında reklam vermek için ayarlanır. 2 Ay Üçüncü Taraf
fr Çerez, Facebook tarafından kullanıcılara alakalı reklamlar göstermek ve reklamları ölçmek ve geliştirmek için ayarlanır. Çerez ayrıca Facebook Pixeli veya Facebook sosyal eklentisi olan sitelerde kullanıcının web üzerindeki davranışını izler. 2 Ay Üçüncü Taraf
 

6) Çerezler Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Çerez tercihlerinizi, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek isteğinize göre uyarlayabilirsiniz. Tarayıcınızın sunmuş olduğu imkanlara göre, çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarı alabilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Çerezlerle alakalı tercihler, sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz (tarayıcı ayarları) özelinde ayrı olarak silinmesi gerekmektedir.
Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz, devre dışı bırakacağınız ya da kaldıracağınıza ilişkin bilgiler, internet tarayıcısı sağlayıcısının sitesindeki Yardım ekranında yer almaktadır.

Bazı çerezleri devre dışı bırakmanız halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

D. İLETİŞİM

Firmamız, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Değiştirilen Politika hükümleri, kullanıcıların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca açık rızası alınması gerekmedikçe, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@college.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz veya aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Unvanı: KOLEJ PRODUKSİYON DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE TANITIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ
Adres: Koru Sokak, Korukent Sitesi A Blok 2. Bodrum Kat 24 A 34340 Levazım/Beşiktaş/İstanbul

E-posta: info@college.com.tr
Telefon: 212 347 40 07
Santral: 212 347 40 37
Faks: 212 347 40 37